vin tv rabin

Vlastní ti hektary vinic, dalí tyi hektary chce osázet v nejblií dob.
Sady, v nich Váa ped více ne tyiceti lety pracoval, získala v restituci rodina jeho souasnch soused manel Syrovátkovch.
Lidi sháníme tko, ale ti, kteí u nás pracují delí dobu, to dlají rádi, nepochybuje Váa.
A samozejm se setká hned v prvním díle se svm vysnnm princem v podob prezidenta módního domu.Potud by bylo vechno v poádku.Tak tohle totální békovina.Projevuje se i pi hlavní ásti sezony - vinobraní. Pvodn jich mlo bt rabattkod ikea kök více, ale po ase tvrci zjistili, e na to koukají samijejich rodinní písluníci a tak to radji ukonili.Pijídí Ivan Váa, spokojen vyhlíející edesátník lovk, kter v roce 1967 jako zamstnanec Státního statku Most zaal s obnovou mosteckého vinaství.Pitom ve svt je to základ.A ono se tak nakonec toho vína prodá víc, take z toho máme uitek vichni.Táhne jim na osmdesát, ale na vinici pracují denn.S kadm z nich jsme strávili minimáln den a sledovali je pi práci i ve volném ase.
Práce na vinici je tká a prmrn plat je u nás dvanáct rabattkod jollyroom juni 2018 tisíc hrubého.
Svou specialitu, koer víno, mohou Váové vyrábt jen díky Frantikovi.
Pesnji eeno, to víno me vyrábt jen on Frantiek Moe Váa.Se svmi starmi brlemi, nemonm úesem, rovnátky a nevkusnm obleením se neme divit, e ji vichni nazvají oklivkou.Ijí na podpoe, jsou líní a dlat nepjdou, postuje si rozzloben a zmizí.Rozptí cen, vstupné: neuvedeno.Vichni si hrajou na velkou firmu, velk kapitalisty a jsou tak pízemní.To je pro m nejnáronjí období.Jen m trápí ta polobolevická Evropská unie, íká Váa.Hospoda, kavárna, klub, vinárna, restaurace, kasino, diskotéka.Sudy s tímto vínem musí bt uloeny ve zvlátním sklep, do nho me jen on, popisuje Ivan Váa.Dnes vyprodukuje asi 100 tisíc lahví ron.



Kad den má dan program.
Jinde ho znásilují klidn u v beznu, ale tak se nikde ve svt velká vína nedlají, vysvtluje a ochutnává cabernet z kád.
K emu jsou dobré ty tvé hry, kuo?


[L_RANDNUM-10-999]