Listy jsou v zásad okrouhlé, se temi a pti laloky o prmru do 15 cm.
Sativa z roku 1805.
Nebezpené jsou pro révu vinnou pívalové det, krupobití a také rosa bhem léta (zvyuje se riziko infekce houbovch chorob ale na podzim rabatt kolmården inträde má pízniv vliv na zrání bobulí (zvyuje se obsah aromatickch látek) Pda editovat editovat zdroj Ideální je kamenitá rabattkod lenson fri frakt pda (zvyuje kyprost pdy-obsah kyslíku.Krom toho byly vylechtny hybridní rezistentní odrdy, vzniklé kíením odrd evropské révy s révou americkou.Poleovice, velmi raná, konzumní zralost kolem.Kraus, Vilém ; foffovÁ, Zuzana; vurm, Bohumil, a kol.Kulturní odrdy (.Dalími astmi kdci jsou vlnovník révov ( Colomerus vitis ) zpsobující plstnatost rubu rabatt bolån handelsbanken list (spodní strany sviluka ovocná ( Panonychus ulmi ).
Nomenklatorická synonyma, vitis vinifera,.
442-444 Christian Callec: Encyklopedie vína, Rebo, estlice 2000, isbn Tom Stevenson: Nová encyklopedie vín, Kniní klub, Praha 2002, isbn Tom Stevenson: Svtová encyklopedie vín unikátní prvodce víny celého svta, Balios Kniní klub, Praha 1999, isbn Vilém Kraus, Zdenk Kuttelvaer, Bohumil Vurm: Encyklopedie eského a moravského.
Protoe jsou vinice stále révokazem napadeny, i v souasnosti je nutné pouívat sazenice, které jsou vi nmu odolné.K raení potebuje prmrnou denní teplotu a to.Nae a cizí koení.Pokud se pda pe-mokí nadmrnm zaléváním ostatních kultur pstovanch ve skleníku, kee révy vinné dostanou loutenku.Mezi nejastjí choroby révy vinné patí virov roncet (zpsobovan virem roncetu révy vinné houbové choroby padlí révové ( Oidium tuckerii plíse révy vinné (zpsobovaná houbou Plasmopara viticola ) a edá plesnivost ili plíse edá (zpsobovaná veckovtrusnou houbou Botryotinia fuckeliana ).Zde platí, e nkdy mén znamená více.Réva se vyuívá i jako koení v kombinaci s malm mnostvím vína k dochucování drbee, zviny a masa vbec.
Ve skleníku je réva nejvíc napadána padlím révovm (Oidium).
Na dno vykopaného rigolu navrství-me na plochu 1 m2 jedno vtí koleko organické hmoty (hnj, kompost apod.) piho-, díme ornici na kterou rozhodíme velkou hrst draselného hnojiva a o nco mení hrst superfosfátu.


[L_RANDNUM-10-999]