A se objeví bobule, probírají se jet hrozny, ponechává se jen 1 hrozen na letorostu.
K dozrání hrozn potebujeme tepl a such podzim. .Tento lánek si bhem posledních ticeti dn peetlo 2603 lidí.Nepouíváme nikdy erstv hnj, protoe by spálil koeny.Budu to eit sítmi v dob dozrávání.Daí se jim na teplch, dobe rozpustnch pdách, které jsou bohaté na iviny.Asto bvají podnoové odrdy potomkem" americké révy (Vitis labrusca která hrozny netvoí.Postik lze aplikovat ped kvtem 2x ve trnáctidenních intervalech a 3x po odkvtu, neaplikovat v dob kvetení.Ez vinné révy na pergole, jestli rabatt på svenskt kosttillskott vám nejde o krásu, ale o úrodu, ete révu úpln stejn, jako kdybyste ji pstovali na drátnce, tedy na jeden nebo dva tan.Hroznové víno je zejména ve form rozinek velmi bohaté na elezo, je tak prospné pro jedince s anémií (chudokrevnost).Chytá se vtina ízk.A nasadí bobule (za.
Letorosty následn vyvazujeme k opoe.
Ten níe postaven seízneme na jedno oko.Doporuená intenzita pihnojování je maximáln 1x za tden v období vegetace (dubensrpen) v závislosti na pdních podmínkách.Samozejm se vyvazuje ke klu nebo se vplétá mezi dráty, jako pi jiném zpsobu pstování.Krystal, je velmi odolná jak proti chorobám, tak proti mrazu.Vinnou révu mete podpoit také postikem na list (nejlépe v ervenci, kdy ke dosahuje maximální listové plochy).Zven obsah draslíku pízniv ovlivuje délku skladování hrozn po sklizni, cdon 50 kr rabatt obsah hoíku zlepuje chuové vlastnosti hrozn.Vedle nich se vak probudí také spící neviditelná oka, jejich slabé vhony musíte vylomením odstranit.U nás je asi nejastji pouívan ez na hlavu, aby se vytvoilo kolínko, ze kterého se nechají vyrst 23 hlavní vhony (tan z nich se bude réva dále vyvíjet, a dalí, na nich ji bude plodit.


[L_RANDNUM-10-999]